İşlerin sürekli aksadığı, sarktığı, geciktiği ya da tekrar be tekrar aynı hataların yapıldığı durumların tamamına irade boşluğunun sebep olduğunu gördüm. TDK’ya göre irade; bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç. İrade boşluğunu; yetki ve sorumlulukların muğlaklaşması…